"Trở thành tổ chức hàng đầu Việt Nam bằng phụng sự trân thành, nhiệt tình"