Cầu trục hai dầm nhà máy thuỷ điện

  • Potted plant, Pineapple

0VNĐ

So sánh

Mô tả

Là dòng sản phẩm được sử dụng trong nhà, có tốc độ cao dải tải trọng thay đổi từ 5 – 450 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống dầm đỡ cầu trụ, với chế độ làm việc thông thường A3 – A5. Có tốc độ làm việc thấp, nhiệt độ môi trường làm việc từ 0 – 450C. Xe con được trang bị móc treo tiêu chuẩn , thường có từ hai đến ba cấp tải trọng nhằm phù hợp với các quá trình vận hành và làm việc khi lắp đặt sửa chữa thay thế tua bin máy phát, trạm nguồn…