Cầu trục 2 tấn – dầm đơn dầm đôi

130,000VNĐ

Cầu trục 2 tấn, cầu trục dầm đơn 2 tấn đạt mọi tiêu chuẩn VN cũng như tiêu chuẩn NHÂT BẢN, HÀN QUỐC giá tốt